PURCHASING PROCESS

下單流程

 • 1. 以郵件,傳真或電話查詢

 •  

 • 2. 偉華會透過電郵發報價單給客戶

 •  

 • 3. 確認並簽回報價單,以及準備訂金

 •  

 • 4. 核對稿件和進行打版

 •  

 • 5. 需確認打版以進行生產

 •  

 • 6. 產品完成後會以電話聯絡客人確認收貨地點

 •  

 • 7. 簽回送貨單,以及準備餘數